Eduwiser Akademik Takvim

Sınav Takvimi

Günlük, Haftalık, Yıllık Planlama

Dinamik Olay Tanımlama

Eğitim Planlaması

Faaliyet Planlaması

İdareci, akademik takvim yönetimini yapar. Akademik takvimde okul içindeki farklı şubeler için farklı takvimler oluşturabilir. Bu takvimlerde her bir dersin kaçta başlayıp kaçta biteceği belirlenebilir.

Akademik takvim ile bir gruba ait ya da kişisel etkinlikler tanımlanabilir. Tanımlanan etkinliklerin kimler tarafından görülüp düzenlenebileceği planlanabilir.

İdareci ve öğretmenler, akademik takvimi kullanarak görüşme notlarını ve yapılması gereken işlerini sisteme girebilirler.

Öğretmenler, kendi akademik takvimlerini ağ (web) portalı üzerinden yönetebilirler.