Eğitimin Geleceğine Dair 1: Özel Okullar, Devlet okulları, Dershaneler, Etüt merkezleri, Özel dersler…


Eğitim ve teknoloji günümüzde çok en önemli iki temel öğedir. Eğitim; insanın doğuştan sahip olduğu gizli güçlerin ve yeteneklerin ortaya çıkarılması için en önemli etkendir.

 

Teknoloji; insanoğlunun eğitim yoluyla sahip olduğu kazanımlardan daha iyi, daha verimli biçimde yararlanmasına ve kazanımların uygulamaya dökülmesinde yardımcı en önemli araçlardan birisidir.

 

 

İçinde bulunduğumuz 21. Yüzyılda teknoloji hızla çevremizdeki dünyayı değiştirmektedir. Böylece çağımız bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir Her geçen gün çok yeni teknolojiler karşımıza çıkmakta ve dikkatimizi çekmektedir. Teknoloji kullanımı insanlar için vazgeçilmez olmuştur. Teknolojideki hızlı gelişmeler, olağan olarak tüm dünyada eğitim sistemine de yansımakta ve öğrenme öğretme faaliyetlerini de etkilemektedir. Teknoloji, bilgisayarlar ve iletişimdeki yeni ilerleme ve gelişmeler; öğretim anlayışında da değişimlere neden olmakta ve öğretiminde yeni teknik ve yöntemlerin kullanımını da beraberinde getirmektedir. “Böylece bilgisayarlar, çoklu ortam, ses, görüntü, animasyon ve gelişen internet teknolojileri gibi yeni kavram ve teknolojiler eğitim ve öğretimde yerini almaya başlamıştır. Bu konuda birçok insan teknolojinin, insan zekasının yerini alacağından endişe etmektedirler. Hatta bazı eğitmenler görev ve sorumluluklarının teknoloji tarafından ellerinden alınabileceği endişesi taşımaktadırlar.

 

Aslında mesele şe ki eğitim asla ortadan kalkmayacak. Sadece farklı formatlara bürünerek devam edecektir. Eğitimdeki bazı sorunların düzeltilebilmesi için artık geleneksel çözüm arayışları yetersiz kalmaktadır. Bu durumda da gelişen teknoloji ile beraber yeni düşünceler ortaya çıkmakta ve uygulamaya konmaktadır.

 

Genel olarak eğitimcileri bu yeniliklere yönelten, eğitim aksaklıkları şöyle ifade edilebilir.

·      Aynı anda geniş kitlelere ulaşılmakta zorluk yaşanması

·      Her bireyin ilgi ve yeteneklerine önem verilmemesi.

·      Her bireyin öğrenme düzeyine uygun yöntem ve tekniklerin sunulamaması.

·      Gerekli bilginin etkili ve kısa sürede bireylere ulaştırılamaması.

·       

Bu sorunların en hızlı çözümü tabi ki gelişen teknolojinin eğitimde bir an önce kullanılmaya başlanması ile mümkün olacaktır. Burada unutulmaması gereken en önemli nokta teknolojinin, çeşitli öğelerin belli bir düzende birleşmesiyle meydana gelerek bilim ile uygulama arasında köprü görevi gören bir disiplin olduğudur...

 

 


Yardıma mı ihtiyacınız var?

Eğer aradığnız soruya cevap bulamıyorsanız, bizimle iletişime geçiniz.
Yardım ve Destek