Eğitimin Geleceğine Dair 2: Özel Okullar, Devlet okulları, Dershaneler, Etüt merkezleri, Özel dersler…


 Önümüzdeki yıllarda eğitimin geleceğini şekillendirecek ana maddeler...

 

1. Zaman ve mekân kavramı ortadan kalkacak 

Günümüzde eğitimdeki mevcut sorunlar ile geniş kitlelere kaliteli eğitim sunmak ancak teknolojinin aktif bir şekilde eğitim aracı olarak kullanılması ile mümkün olacaktır. Eğitim sürecinin bir sonucu olarak değerlendirilebilecek teknolojik gelişim eğitim sürecinin de yapısını değiştirmekte, eğitim anlayışına farklı bir bakış açısı getirmektedir. Böylece öğrenciler farklı yerlerde farklı zamanlarda öğrenebilecekleri daha fazla fırsata sahip olacaklar. Teorik bilgilerin sınıf dışında öğrenildiği anlamına gelirken, pratik yapılması geren bölümlerin yüz yüze etkileşimli olarak öğretilmesi anlamına gelecektir.

 

2. Bireyselleştirilmiş Öğrenme 

Her birey kendi yeteneklerine ve öğrenme düzeyine uyum sağlayan eğitim araçlarıyla öğrenecekler.  E-Öğrenim araçları sayesinde uzaktan, kendinden çalışmalı öğrenme için fırsatları artacak. Bu her bireyin, belli bir seviyeye ulaşıldığında daha zor görevler ve sorularla öğrenme hızını kendisinin ayarlayacağı anlamına gelecektir. Bir konuda zorluklarla karşılaşan öğrenciler, istenen seviyeye ulaşana kadar daha fazla pratik yapma fırsatına sahip olacaklardır. Öğrenciler bireysel öğrenme süreçleri sırasında olumlu bir şekilde güçlendirilecektir. Ayrıca, öğretmenler hangi öğrencilerin hangi alanlarda yardıma ihtiyaçları olduğunu açıkça görebilecekler ve gerekli noktalarda onlara daha hızlı rehberlik edebileceklerdir.

 

 

3. Serbest seçim


Öğrenciler kendi tercihlerine göre; farklı cihazlar, farklı programlar ve teknikler ile öğrenebilecekler. 

 

4. Proje tabanlı öğrenme ve saha deneyimi

 

Teknoloji, belirli alanlarda daha fazla etkinliği kolaylaştırabileceğinden, derslerde 'alan' deneyimi için ayrılabilecek zaman artacaktır. Okullar, öğrencilere işlerini temsil eden gerçek dünya becerileri edinmeleri için daha fazla fırsat sağlayacaktır. Böylece öğrencilerin staj yapmak, projelere ve iş birliği projelerine danışmanlık yapmak için daha fazla vakitleri olacak tecrübe kazanımları artacaktır. Öğrenciler proje tabanlı öğrenmeye ve çalışmaya uyum sağlayacaklardır. Bu, becerilerini çeşitli durumlarda daha kısa sürede nasıl uygulayacaklarını öğrenmek zorunda oldukları anlamına gelir. Bu zaman örgütsel, işbirlikçi ve zaman yönetimi becerilerinin, her öğrencinin ilerideki akademik kariyerlerinde kullanabileceği temeller olarak öğretilebildiği zamandır. Öğrenciler roje tabanlı öğretim sayesinde öğrendiklerini hayata geçirmeyi daha çabuk öğrenecek ve ileriki kariyerlerine başladıkları zaman uygulama tecrübesine sahip olacaklardır.

 

5. Veri yorumlanması

 

Bilgisayarlar yakında her istatistiksel analize dikkat edecek, verileri açıklayacak ve analiz edecek ve gelecekteki eğilimleri tahmin edecektir. Bu nedenle, bu verilerin insani yorumu gelecekteki müfredatın çok daha önemli bir parçası haline gelecektir. Kuramsal bilgiyi sayılara uygulamak ve bu verilerden mantık ve eğilimleri ortaya çıkarmak için insan akıl yürütmesini kullanmak, bu okuryazarın temel yeni bir yönü haline gelecektir.

 

6. Sınavlar tamamen değişecek


Eğitimciler, sınavların, öğrencilerin ilk işlerine girerken neleri yapabilmeleri gerektiğini ölçebilecekleri konusunda endişe duymaktadırlar. Bir öğrencinin gerçek bilgisi, öğrenme süreci boyunca ölçülebildiğinden, bilgilerinin uygulanması, alandaki projeler üzerinde çalışırken test edilecektir.

 

7. Öğrencinin bizzat müfredata etkisi artacaktır


Öğrenciler müfredatlarını oluşturmaya daha fazla dahil olacaklar. Çağdaş, güncel ve kullanışlı bir müfredatın sürdürülmesi hem profesyonellerin hem de “gençlerin” dahil olduğu durumlarda gerçekçi olabilecek. Öğrencilerin derslerinin içeriği ve dayanıklılığı konusundaki eleştirel girdileri, her şeyi kapsayan bir çalışma programı olması olmazsa olmaz haline gelecektir.

 

8.Rehberlik daha önemli hale gelecektir. 

 

Tüm bunlar doğrultusunda 20 yıl içinde, öğrenciler öğrenme süreçlerine çok fazla bağımsızlık katacak, rehberlik öğrencilerin başarısı için temel unsur olacaktır. Öğretmenler, öğrencilerimizin yollarını arayacakları bilgi ormanında merkezi bir konumda yerlerini alarak ve öğrencilere uygun yol da uygun yöntemle ilerlemeleri için rehberlik edeceklerdir. Yani her aşamada, öğretmen ve eğitim kurumu akademik performans için hayati önem taşımaya devam edecektir.

 

 


Yardıma mı ihtiyacınız var?

Eğer aradığnız soruya cevap bulamıyorsanız, bizimle iletişime geçiniz.
Yardım ve Destek