ROBOT ÖĞRETMENLERE HAZIR MIYIZ?


Son yüzyılda tüm ülkeler eğitim sistemlerini sürekli yenilemektedirler. Bütün ülkeler daha çok insanı daha uzun süre eğitmek için reform denebilecek uygulamaları hayata geçirmeye çalışmaktadırlar. Çağımızda her alanda gözlenen hızlı değişim, eğitimin amaçlarında, öğrenme-öğretme süreçlerinde, öğretim süresinde, öğretmen yeterliklerinde yeniliğe gidilmesini gerektirmektedir. Bilim ve teknolojide meydana gelen gelişmeler, bireylerin gereksinimlerinde değişime neden olurken, çağı yakalayabilecek ve gelişen teknolojinin hızına davranış olarak uyum sağlayabilecek nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi gerekliliği, ülkelerin eğitim sistemlerinde yeniliğe gitmelerini zorunlu hale getirmiş durumdadır.

 


Dünyada başarılı eğitim sistemi ile dikkat çeken Finlandiya’da eğitim sisteminin genel amacı, tüm nüfusun eğitilebilmesi ve yetiştirilebilmesidir. Yaşam boyu öğrenme, temel eğitimden yetişkin eğitimine yaşamın tüm aşamalarında daima yeni şeyler öğrenme isteği ve ideali eğitimin en önemli ilkesidir (Ministry of Education 2002). Finlandiya eğitim sistemi gelişen teknoloji ile bireylerin değişen gereksinimlerini çok iyi belirlemiş ve bu konuda hızlı yeniliklere imza atmış durumdadır.

 

Bu aşamada büyük bir yeniliğe daha imza atan Finlandiya eğitim sisteminde bu hafta itibarı ile bir ilköğretim okulunda başlanan pilot uygulama kapsamında görev alan minik robotlar, yabancı dil ve matematik eğitiminde öğrencilere ve öğretmenlere yardımcı oluyor.

 

Finlandiya’nın Tampere şehrindeki bir ilköğretim okulunda başlanan uygulamada yabancı dil eğitimine destek veren "Elias" isimli robotlar, 23 dil konuşabiliyor ve öğrencilerin sorularına yanıt verebilecek gerekli yazılıma sahip. Ancak pilot uygulama sürecince Elias sadece Fince, İngilizce ve Almanca dillerinde iletişim kuracak.

 

Bu yeni teknolojiyle çalışma fırsatı bulan öğretmenler, Elias'ın çocukları derse çekme konusunda faydalı olduğu görüşüne birleşmiş durumdalar. Yabancı dil öğretmenlerinden Riika Kolunsarka, "Bu projede ana fikir zannedersem öğrencilerin derse katılımını ve derse karşı motivasyonunu artırmak. Elias'ı farklı alıştırma yöntemleri ve farklı aktiviteler için önemli bir araç olarak görüyorum" dedi.

Burada dikkat edilecek nokta bu robot öğretmenlerin, Finlandiya’lı eğitimciler tarafından amaç değil araç olarak görülmesi müfredata yardımcı olacağı konusunda görüş birliğine varmış olmalarıdır.

 

Öğrencinin yeteneklerini ve seviyesini algılayabilen robot, dersle ilgili sorularını bu doğrultuda soruyor. Ayrıca öğrencinin öğrenmeye karşı cesaretini güçlendirecek sözler de sarf ediyor. Elias sahip olduğu yazılım sayesinde öğretmenlere de öğrencilerin derslerde yaşadığı zorluklar hakkında geri bildirimde bulunuyor.

 

Yaklaşık 30 cm uzunluğundaki Elias farklı hareketler yapabiliyor, danslarla da öğrencilerin ilgisini çekebiliyor. Elias'ın bir benzeri olan “OVObot” olarak bilinen bir başka model robot ise matematik derslerinde öğretmenlere ve öğrencilere yardımcı oluyor.

 

Bu projenin pilot olarak uygulanmasındaki amaç, robotların eğitimde kaliteyi arttırıp arttırmadığını tespit etmektir. Her ne kadar robotlar yabancı dildeki ve matematikteki yetenekleri yeterliliği konusunda bir şüphe yok ancak robotların ilköğretim çağındaki çocuklarla dolu bir sınıfta disiplini sağlaması onlara anlık tepkiler vermesi söz konusu değil. Bu açıdan bu projenin amacı yukarıda da belirttiğimiz gibi öğretmenlerin yerini alacak robot öğretmenler üretmek değil eğitim sisteminin kalitesini arttırmak için öğretmenlere yardımcı araçlar geliştirmektir.

 


Yardıma mı ihtiyacınız var?

Eğer aradığnız soruya cevap bulamıyorsanız, bizimle iletişime geçiniz.
Yardım ve Destek