Ataşehir Yönder Koleji Sınav BilgileriSınav Tarihi: Şubat 2019

Yer: Ataşehir Yönder Koleji

İl: İstanbul

Başvurmak için tıklayınız.

EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ

Yönder Okulları'nın eğitim anlayışı; öğrencinin ilgi, merak ve motivasyonunun yüksek tutulacağı eğitim ortamlarında, öğrenme sorumluluğunu öğrencinin alacağı, deneme, araştırma ve projeye dayalı bir anlayıştır.

Yönder Okulları, öğrencilerin araştırma ve öğrenme sorumluluklarını yerine getirmelerini teşvik eden, onların motivasyonlarını gözeten ve farklılığını önemseyen bir eğitim modeli sunar.

Bizim için yönder: Yönder, "öğretici-öğreten" olmak yerine sınıflardaki eğitim ve öğretim faaliyetlerini planlayan, öğrencilerin araştırma ve öğrenme sorumluluklarını yerine getirmelerini teşvik eden yol göstericidir.

Bizim için öğrenci: Öğrenme sorumluluğunu alan, araştıran, yaratıcı fikir ve projeler üreten, yönderi ve arkadaşları ile işbirliği yapan, sınıfta ve laboratuvarda faaliyetlere aktif bir biçimde katılan, eğitim faaliyetlerinin en önemli aktörüdür.