Davranış Değerlendirme


Davranış girişi

Davranış bölgesi

Davranış raporlama


İdareci, Eduwiser sistemine davranış tanımlamaları ve puanlama yapabilir.

Öğretmen, ağ (web) portalı üzerinden sorumlu olduğu şubelerdeki öğrencilere ait davranış değerlendirmesi girebilir. Buradan girilen davranışlara göre sistemde tanımlı olan işlemleri gerçekleştirilebilir.