Etüt Yönetimi


Öğrenci Etüt Talepleri

Veli Etüt Talepleri

Öğretmen Etüt Talepleri

Bireysel ve Grup Etütleri

Etüt RaporlarıVeli ve öğrenci, ağ (web) portalı üzerinden istediği ders ile ilgili etüt talebinde bulunabilir. Ayrıca öğretmen, kendi programına göre etüt programı oluşturup veli ve öğrenciye bildirebilir.