Kayıt İşlemleri

Öğrenci Kayıt

Ücretlendirme

Taksitlendirme

Kayıt dokümanları

Öğretmen ve personel özlük işleri

Detaylı Raporlama

Yeni kayıt, kayıt yenileme, kayıt iptal, kayıt dondurma işlemleri gerçekleştirebilir. Kayıt esnasında uygulanan indirim türleri, kayıt altına alınabilir.

İdareci, personel ve öğrencilere ait dijital doküman yönetimi yapabilir. Sözleşme belgesi, kayıt yenileme formu, indirim talep formu, fatura ve diğer makbuzlar; bu bölümden alınabilir.

Personelin yapmış olduğu olumlu-olumsuz tüm kayıt görüşmeleri sisteme işlenebilir.