Ölçme ve Değerlendirme

Ödev yönetimi

Sınav girişleri

Konu testleri

Madde analizi

Raporlama

İdareci, sisteme sınav türü tanımlayabilir. Sisteme tanımlamış olduğu sınav türünü silme ve güncelleştirme işlemleri yapabilir. Her sınav türüne ait deneme sınavları ekleyebilir. Deneme sınavlarına birden fazla puan hesaplama türü ekleyebilir.

Sınav değerlendirme formülleri dinamik olarak oluşturulur. İdareci, sistemde tanımlanmış olan sınavların sorularını konu ve alt konu olarak ilişkilendirebilir. Sınav soru, cevap ve çözümleri sisteme idareci tarafından eklenebilir.

Sınavların okutulduğu optik okuyucu ile Eduwiser sistemi arasında entegrasyon gerçekleştirilmiştir. Eduwiser sistemine aktarılan sınav sonuçları, idarecinin isteğine bağlı olarak yayınlanabilir.

Sınav sonuçları sms ve mail olarak velilere gönderilir. Eduwiser sisteminde kullanıcılar, yetkileri dahilindeki öğrencilerin sınav sonuçlarını görebilir.

Ağ (web) portalı üzerinden veli ve öğrenciler, deneme sınav sonuçlarını takip edebilirler. Ayrıntılı deneme sonuç karnelerini görebilirler. Branş, şube, sınıf ve okul bazlı başarı durumlarını görüntüleyebilirler.