PDR

PDR Öğrenci Görüşmeleri

PDR Veli Görüşmeleri

PDR Sınıf Görüşmeleri

Psikolojik Durum Tespit Anketi

Vaka Kayıt Formları

PDR uzmanı; öğrenci, veli ve grup görüşmelerini kayıt altına alabilir. Belli bir gün ve saate randevu verebilir. Bu randevularda isteğine göre silme ve güncelleme işlemleri gerçekleştirebilir. Sistemde kayıtlı olan tüm PDR görüşmelerini belli tarih aralığına göre inceleyebilir.

Öğrenci ve veli ile yaptığı görüşme formlarını sistemde tutabilir.

Öğrencileri psikolojik durumlarına göre gruplandırabilir. Öğrencinin Eduwiser sisteminde kayıtlı olan bilgilerine ulaşabilir. Rehberlik olaylarına açılış ve kapanış tarihi ekleyebilir.

Öğretmenler, gördükleri vakayı sisteme girebilirler. Öğretmenler tarafından sisteme girilen vakalar, PDR uzmanı tarafından görülebilir.