Raporlama


Mail Raporlama

Öğrenci Performansı Raporları

Personel Değerlendirme Raporları

Öğretmen Değerlendirme Raporları

Sınıf Bazlı Durum Değerlendirme Raporları

Dönemsel Arşiv Taraması

Rehber Öğretmene Göre Öğrenci Listesi Raporu

Öğrenci Bilgileri ve Kayıt Uygulamaları Raporu

Devamsızlık Raporları

İlgili Derse Göre Devamsızlık RaporuHaftalık Program Raporları

Öğrenci Gelişim Raporları

Finansal Analiz Raporları

Tarih Aralığına Göre Hesap Raporları (Gelir -Gider Analizi)

Okul Bazlı Hesap Raporu

Öğrenci Kayıt Raporları

Deneme Sınavı ve Konu Testi Raporları

Zümre Raporlamaları

Personel Performans Raporları

Tüm Veri Girişlerinin Raporlanması

Tüm Raporlamaların Dışa Aktarımı

Raporlamalardaki filtreleme opsiyonları sayesinde, istenilen özelliklere ait raporlar alınabilir. Raporlar pdf ve excel olarak dışa aktarılabilir.

Personel ve öğretmen performansları raporlanabilir.

Finansal raporlamalarda geciken ödemeler, belli tarih aralığına göre beklenen ödemeler, velinin okula olan toplam borcu ve ödenen miktarlar raporlanabilir. İstenilen tarih aralığına göre hesap raporları alınabilir.

Sistemde kayıtlı olan öğrencilerin kayıt durumları raporlanabilir. Kayıt personelinin yaptığı kayıt görüşmeleri raporlanabilir. İdare; sistemdeki personel, öğretmen ve öğrencileri istediği opsiyonlara göre filtreleyip raporlarını alabilir.